Przedmiot działalności

Celem działalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lublin w zakresie  dostarczania ciepła - energii cieplnej w wodzie gorącej, parze lub innych nośnikach.

 

Zgodnie ze Statutem LPEC S.A. przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

2) produkcja odzieży

3) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

4) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

5) produkcja urządzeń elektrycznych

6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

7) pozostała produkcja wyrobów

8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

9) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

10) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

11) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

12) ddziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalnośc usługowa związana z gospodarką odpadami

13) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

14) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

15) roboty budowlane specjalistyczne

16) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

17) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

19) transport lądowy oraz transport rurociągowy

20) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

21) zakwaterowanie

22) działalność usługowa związana z wyżywieniem

23) działalność wydawnicza

24) działalnośc związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

25) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

26) działalnośc prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

27) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

28) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

29) badania naukowe i prace rozwojowe

30) reklama, badanie rynku i opinii publicznej

31) pozostała działalnośc profesjonalna, naukowa i techniczna

32) wynajem i dzierżawa

33) działalność związana z zatrudnieniem

34) działalnośc usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

35) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalnośc wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

36) edukacja

37) opieka zdrowotna

38) pozostała indywidualna działalnośc usługowa

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Grazyna Kołosińska
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-06 10:08:07
Opublikował: Grazyna Kołosińska
Data publikacji: 2010-04-01 12:12:22
Odsłon: 3461
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.